Заява щодо перешкоджання релігійним громадам у виході з-під влади Московського патріархату

Київська Митрополія Православної Церкви України серйозно стурбована зростанням кількості повідомлень про численні факти прямого або прихованого втручання наділених владою осіб у питання виходу православних релігійних громад з-під влади Московського патріархату.

З багатьох регіонів України надходить інформація про те, що на місцях окремі держслужбовці та представники органів, покликаних оберігати правопорядок і безпеку, втручаються у процес добровільного ухвалення православними громадами рішення щодо виходу з юрисдикції структур Московського патріархату в Україні. Вони перешкоджають проведенню загальних зборів таких громад, втручаються у здійснення реєстрації місцевими адміністраціями статутних документів громад. Фіксуються факти прямого тиску на активних парафіян і священнослужителів та їхнього залякування, зокрема шляхом використання інструментів кримінального провадження.

Право вільного обрання релігійною громадою того центру, якому вона хоче підпорядковуватися, гарантоване Законом України про свободу совісті та релігійні організації (ст.8). Перешкоджання здійсненню цього права є істотним порушенням базових принципів одного з фундаментальних прав людини – свободи релігії та переконань. Боротьба України проти російської агресії не може слугувати виправданням порушення законодавства України та міжнародно визнаних принципів свободи релігії.

Дані соціологічних досліджень свідчать про різке падіння довіри наших співгромадян до структур Московського патріархату – 3/4 з тих, хто ще на початку року ідентифікували себе з цим релігійним об’єднанням, втратили до нього довіру. На фоні відкритої цинічної підтримки, яку надають російській агресії очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та підпорядковані йому інституції, враховуючи багатолітню широку і послідовну підтримку структурами МП в Україні ідеології «русского міра», пропаганди єдності з Москвою, а також повідомлення про численні факти колабораціонізму з боку духовенства МП з російськими окупантами – цілком зрозумілим є бажання православних вірних в Україні повністю і остаточно порвати з РПЦ.

Відтак процес добровільної зміни православними релігійними громадами свого підпорядкування є абсолютно об’єктивним. А численні випадки перешкоджання цьому процесу, на нашу думку, пов’язані як з особистими уподобаннями наділених владою осіб, так і з бажанням врятувати структуру МП в Україні від остаточного занепаду, використовувати її слабкість та залежність у власних інтересах.

Рішення органів релігійного об’єднання УПЦ (МПвУ) про зміни до статуту, якими було приховано інституційний зв’язок цього об’єднання з РПЦ, насправді не змінили сутності справи. Адже в першому ж пункті оновленого статуту поточний статус релігійного об’єднання УПЦ (МПвУ) визнається заснованим на грамоті попереднього Московського патріарха Алексія ІІ, де ясно вказано, що УПЦ входить до складу РПЦ. Отже попри заяви представників цього об’єднання та окремих державних службовців про нібито «повну незалежність УПЦ від РПЦ» насправді відбулося лише маскування, приховування цієї залежності. Підтвердженням такого стану речей слугує і послідовна відмова керівництва УПЦ (МПвУ) від діалогу з ПЦУ, висунення завідомо неприйнятних умов, що повністю узгоджується з позицією керівництва РПЦ в цьому питанні.

Можна констатувати, що головним поточним завданням релігійного об’єднання УПЦ стало збереження числа парафій за будь-яку ціну. До виконання саме цього завдання через особисту прихильність, а можливо і через корупційні схеми, залучаються і наділені владою особи, про що і свідчать згадані вище тенденції.

Київська Митрополія Православної Церкви України звертається до всіх, від кого це залежить, із закликом невідкладно вжити належних заходів для припинення практики перешкоджання православним громадам у справі виходу їх з-під влади структур Московського патріархату.

Бажаємо особливо підкреслити, що будь-які ініціативи, спрямовані на пряме чи опосередковане позбавлення релігійних громад цього права і перетворення їх на фактичних кріпаків, для ПЦУ є завідомо неприйнятними.

Водночас засвідчуємо, що Київська Митрополія є відкритою для діалогу з усіма зацікавленими сторонами, включно з офіційними представниками релігійного об’єднання УПЦ (МПвУ), щодо визначення на основі міжнародних норм та законодавства України конкретних механізмів реалізації релігійними громадами невід’ємного права на зміну центру свого підпорядкування.

Київська Митрополія
Української Православної Церкви (ПЦУ)